полагане на бетон

Основателно високи ли са изискванинята към базите, производители на бетон

Полезни Публикации

Производството, транспортирането  и полагането на бетон е процес, който съпровожда всеки строителен процес. няма обект без значение дали е жилищна сграда, търговска площ, за лични или нуждите на големи компании, при които де се изисква употребата на бетон като средство за изграждане на основи,детайли и всякакви други съоръжения. От спецификата и високата роля на бетона и бетоновите смеси идва и факта, че критериите и изискванията, които са свързани с неговата формула, производствен цикъл както и гаранции за качества са от най-високо ниво. Не е без значение от къде строителните предприемачи си набавят този основен строителен продукт. Днес ще ви разкажем именно за това кое прави производството на бетон и бетонови смеси толкова отговорно и защо се изисква спазването на строги правила, които съпровождат производствения цикъл.

Бази за производство на бетон

Строителните материали, които се използват у нас изискват да бъдат прилагани строги правила за тяхното производство. Не може бетон да се прави в съмнителни складове, без опит, без спазване на формула за състав и т.нат. за да има строгост и да се следи целия етап за създаването на такъв съществен за строителството материал са нужни специализирана техника, лаборатория, обучен персонал и разбира се всичко това да се провежда в професионално изграден бетонов възел. У нас не са малко модерните бази, в които се произвежда бетон. Към тях има много високи изисквания, които реално са основание производителите да получат така важния за работния процес сертификат за качество на продуктите, които са задължителни и се прилагат към документацията при строителството на всеки тип сграда.

За да получи такъв сертифициращ документ всеки бетонов възел подлежи на контрол. Изискванията са свързани с:

  • Спазване на стандарти за качество на бетона в зависимост от неговото приложение;
  • Гаранции за спазване на регламентите по безопасност на производствения цикъл;
  • Еко норми, които изискват използването на висококачествена техника, намаляваща замърсяванията на околната среда;
  • Наличието на специализирани транспортни средства, които да осъществяват доставка на готов бетон и бетонови смеси до обектите и други.

Никак не са малко изискванията, които имат държавните структури при лицензирането на един бетонов възел и предоставянето на възможност да производство на строителни смеси, които са в основата на стабилността, здравината и издръжливостта на сградите.

Модерните технологии в бетоновите бази

Човешката грешка при смесване на елементите за производството на бетон както и спазването на конкретни рецепти в зависимост от приложението на бетона може да бъде много по-често явление от очакваното. Днес модернизираните бази за производство на бетонови смеси залагат на технологии и машини, които автоматично изпълняват зададените формули за производство на бетон, спазвайки до точност количеството на влаганите суровини, допълнителни елементи за якост, устойчивост, бързо втръдяване и т.нат.

строителство

Именно такива бази са предпочитани от строителните предприемачи. Тук не просто се гарантира стриктното спазване на правилата за създаване на най-важния за строителството материал, но и контрола е на много високо ниво. Така на пазара излиза бетон с:

  • Високи качествени показатели;
  • Сертифициран по БДС и европейски норми;
  • Отговарящ на нивата на якост, водонепропускливост, мразоустойчивост, консистенция.

При избора на бетонов възел, от който строителите купуват бетонови смеси не се търси цена. Тук основните класификации са спрямо други показатели, които дават гаранции за качеството на строителния материал. От значение са както вече споменахме някои основни детайли, пряко свързани с оборудването на базите, обучението на персонал, спазването на критериите за качество, което от своя страна е стандартизирано, лицензирано от въведени Система за управление на качеството, Системи за производствен контрол както и осъществяването на  ежедневен текущ контрол на целия производствен цикъл.

Трансметал ЕООД е партньор на не малко строителни предприемачи. Фирмата разполага с опит и модерно оборудван бетонов възел, в който се произвеждат различни видове бетон и бетонови смеси за изграждане на сгради, съоръжение и всякакви бетонови елементи. За да си гарантирате не просто качество, а дълголетие на строителните обекти заложете на професионализма и репутацията на Трансметал.