Как да сме сигурни дали имаме нужда от банково или небанково кредитиране?

Образование и Бизнес

Почти всеки от Вас може да фиксира поне три разлики, които отличават банковото от небанковото кредитиране. За да направил обаче по-обстоен анализ на тези два типа финансиране то първо трябва да изясним и разликите между банковата институция и небанковите организации. И така под банково кредитиране се поставят всички банки, които обслужват българските граждани и им предоставят определени финансови инструмент в зависимост от техните нужди. Характерно за банките е това, че при тях има задължителен елемент обезпечение. Това е важно, тъй като при настъпване на неплатежоспособност на кредитополучателите банките следва да намалят риска от финансови загуби и да имат реално обезпечени, което да е съпоставимо на отпуснатата сума. Така например ако купувате имот то като обезпечение може да се поиска от банката ипотека, което да гарантира, че при неизпълнение на договора банката ще получи имота като обезпечение на нейното вземане от страна на длъжника. Наистина тук нещата са много по-прецизни по отношение на одобрение, обработка на документи и т.нат. Ползването на банкови кредити обикновено е за по-едри покупки, които са на по-висока стойност, но пък със значително по-приемливи лихви и такси.

По лесния и достъпен за потребителите вариант е да вземат пари от небанкови институции. Тук става въпрос за фирмите, предоставящи така наречените бързи кредити. За да привлекат повече клиенти те предоставят много по-гъвкави условия, лесно обработване на заявките и минимални документално подробности, които са оказват сериозно препятствие за повечето кредитоискатели. В действителност днес прави впечатление, че този модел небанково кредитиране има доста повече почитатели, тъй като потребителите често изпадат в невъзможност да покрият дори елементарните си битови разходи. Сложно е икономическото състояние у нас. Има много бедни, но и твърде богати хора. Средната класа почти е на изчезване, тъй кат поради нестабилната икономическа обстановка никак не са малко българите ,които живеят на предела на финансовите си възможности. И така за да оцелеят и да си стъпят за известно време на краката те прибягват до едни от двата метода – банково или небанково кредитиране. В зависимост от индивидуалните си потребности всеки сам преценява към кой от така наречените оператори ще се насочи и какви видове услуги ще ползва.

Банково или небанково кредитиране да избера? Въпросът е един от често задаваните като идеята е не просто да се възползваме от даден продукт, а до разходваме напълно правилно е рентабилно. Ясно е, че за да имате шанса да си закупите собствен дом, автомобил или да направите основен ремонт на дома вероятно ще насочите усилията си да съберете купчината документи и да ползвате банков заем. За по-дребни суми обаче няма нужда да правите излишни разходи и да доказвате доходи. Затова е най-добре в този случай да вземете небанков кредит и да ползвате услугите на фирмите за бързо кредитиране. С две думи реалната моментна потребност и нужда от различни суми пари са тези, които ще определят характера и спецификата на кредита, за който ще кандидатствате. Общата идея е да се справите с чужда помощ като за целта плащате съответната такса. Отминаха времената, когато децата разчитаха на своите родители. В съвременния живот всеки планира и изпълнява своите цели така както намери за добре. А кредитирането във всичките си форми се явява една твърде добра опция за да я пренебрегвате. Изключителното доверие, с което успяха да се сдобият банковите и небанковите институции до известна степен е и в основата на това много хора, които са имали известни колебания да прибягнат до тяхното ползване.

И в двата варианта клиента има правото да се възползва от продуктите, които предоставят банките и фирмите. Има обаче известни разлики в типа обслужване, начина на одобрение и бързината, с която клиентите получават желаното финансиране. Често, когато се налага бързо да се справим с даден финансов проблем предпочитаме да платим малко по-висока лихва, но пък да избегнем досадните документални подробности, с които трябва да се справим. Затова приоритетни тук са не банковите кредити, а онези, които ни се предлагат от фирмите по бързо кредитиране. И така ползваме онлайн услуги, без излишни разходи и перипетии и само до няколко минути получаваме сумата, за която сме кандидатствали. Определено има риск от това да не можем в срок да се справим с връщането на вноските. Тук обаче друго предимство на бързото небанково кредитиране е това, че винаги можем да рефинансираме задължението си и по този начин да не оставяме петно върху кредитното си досие. Гъвкавите условия на онлайн кредитните компании със сигурност са доста по-приемливи от тези на банките и ето, че вече имате причина за по-дребни суми да се насочите именно към небанков заем, с който достатъчно експедитивно да решите паричните си неволи.

Разбира се, не бива да пренебрегваме и банковите кредити. тяхната оля в повечето случаи е свързана със сериозни инвестиции. И поради факта, че сумите, за които кандидатстваме са многократно по-солидни ето защо тук и критериите и изискванията, които кандидатите трябва да покрият са доста по-високи. Ако сте решили да започнете собствен бизнес, да си купите жилище или нов автомобил, да инвестирате в обучението на детето си, то именно с банковото кредитиране ще получите възможност да изберете онзи продукт, който действително да отговори на вашите нужди. Колкото и да са –интересни небанковите заеми то няма съмнение, че над 80 % от българите смятат, че банковите продукти са много по-сигурни и гарантирани.  Всъщност от гледна точка на стабилна финансова политика на банковите и небанковите заеми можем да кажем, че и двата типа финансиране се контролират строго от БНБ, което е достатъчен мотив да ползваме онези услуги, които отговарят на индивидуалните ни потребности. Преценете кой заем би бил най-рентабилен и поносим като схема за връщане, без излишни разходи за кандидатстване и особено практичен за това, за което ще изхарчите парите. Всеки си има собствени цели и потребности  и тяхното задоволяване е логично да е изградено с особено внимание и правилно взето решение. И тъй като имате право на избор сами можете да направите реална преценка дали да заложите на банково или небанково кредитиране. Главното е, че и в двата случая правата ви като кредитополучател ще бъдат адекватно защитени, а с помощта на получените пари ще успеете да си купите жилище, да изучите децата, или пък да вземете глътка въздух до получаването на заплатата.