Небанково кредитиране част 3: Потребителски кредит.

Образование и Бизнес

Защо клиентите предпочитат потребителски кредити от небанкова институция?

Потребителските кредити са едни от най-ползваните заеми. Това се дължи на факта, че действително са инструмент, който предлага доста гъвкава система на погасявани освен това сумите варират в диапазон, който е подходящ за различните нужди на клиентите. При банковите потребителски кредити се забелязва един съществен елемент и това е размера на сумата, срока за погасяване и разбира се гарантиране на вземането чрез обезпечение. Една идея по-гъвкави са обаче условията, ако кандидатствате за потребителски кредити от небанкови финансови институции. Тук визираме фирмите за бързо кредитиране, които освен основните инструменти като пари до заплата, безлихвен първи заем до 500 лева и други предоставят и потребителски заеми до 3000 лева, при които не се изисква обезпечение.

Характерно за банковите кредити е именно факта, че е нужно да се докажат доходи. За разлика от тях при небанковото кредитиране приоритет са именно онези фактори, които вземат предвид и останалите видове доходи, които получавате месечно. А това до голяма степен е определящо при размера на кредита, за който кандидатствате. В общи линии това са основните мотиви, поради които клиентите се насочват към небанкови институции, когато се нуждаят от финансова подкрепа. Не е за пренебрегване и фактора време. Като един от ресурсите, които обикновено ни притискат и наистина е трудно да прогнозираме то при потребителските заеми имате кратък срок, през който да кандидатствате и получите сумата от която се нуждаете. Така, че поставяме още един плюс в графата потребителски кредити от небанкова институция. Като сме тръгнали да сипем суперлативи по отношение на този тип финансиране то е време да обърнем внимание и на гъвкавата политика при отпускане на заемите. Потребителските кредити и тяхното погасяване се определя изцяло и съобразно нуждите на клиента. Това от своя страна е доста приемлива практика, тъй като всъщност имате реален шанс сами да оформите погасителния план. Ако сумата е по-голяма то можете да ползвате по-дълъг период за връщане и така вноските да бъдат в по-минимални размери. При банките тези показатели са фиксирани и ако искате да ползвате преференциални условия то със сигурност ще се наложи да заявите това писмено и да чакате за евентуално одобрение.

Самото наименованието на потребителските заеми показва, че те са свързани с чисто потребителски нужди на клиентите. Поради това и размерите варират и обикновено се въртят около 3000 лева, а с изискуема гаранция и на по-висок размер кредит. Въпрос на индивидуална потребност е това какъв ще бъде размера на вашия кредит. Но пък не подлежи на съмнение, че именно онези, които се отпускат от небанкови институции са предпочитани заради бързината на обслужване, гъвкавата политика и минимални обезпечения.

Очаквайте нашата последна част, четвърта от нашата поредица за небанковите институции и кредитиране.