Небанково кредитиране част 2: Кредити без трудов договор.

Образование и Бизнес

Защо да кандидатствате за кредит без изискване да сте в трудово правоотношение?

Много потребители се заблуждават, че могат да получат заем само ако са назначени на трудов договор. Наистина банките са безкомпромисни и условията им са строго специфични по отношение на това клиента да гарантира чрез получаването на трудовото си възнаграждение своето задължение. Но пък ако се нуждаете от по-дребна сума за да покриете неотложни или пък изневиделица появили се харчове то наистина е по-добре да потърсите други варианти, които предлагат кредити без трудов договор. А всъщност такива предложения не липсват от фирмите за бързи заеми (небанковите институции в България), които на практика предоставят едни от най-гъвкавите и иновативни условия в съвременните кредитни, небанкови услуги.

В какво се състои получаването на кредити без трудов договор. Всъщност това е стандартен финансов инструмент, банкови или небанков, чрез който потребителите, които кандидатстват не предлагат обезпечение и не е нужно да доказват, че са назначени на трудов договор. Идеята на компаниите и банките, които държат на този документ –  удостоверение, че лицето е наето в трудово правоотношение и може да си позволи взимането на кредит. Но това са доста остарели методи, тъй като през 21 век хората могат да имат регулярни доходи от различни дейности и не е задължително на всяка цена да са в трудово правоотношение. Може да упражнявате свободна професия, да сте консултант и да сключвате с клиентите си граждански договори и други за изпълнение на определена услуга. Така, че има редица други начини, с които бихте могли да покривате своите кредитни задължения към фирмите за небанково кредитиране и сектор. Така, че като едно фундаментално решение фирмите за бързи заеми предлагат кредити без трудов договор с общата цел да се удовлетворят потребностите на клиентите, които се нуждаят спешно от дребни суми.

За да вземете кредит в размер на 500 или дори 1000 лева не е нужно да имате подписан договор с работодател. Отпускането на бързи заеми вече наистина е максимално улеснено и единствено с документ за самоличност всеки би могъл да кандидатства за заема, който му е нужен, от небанковите институции и фирми. Разбира се, има разнообразни инструменти, по които фирмите за заеми извършват одобрение или отхвърлят молбата на крадитоискателте, но най-важното е , че отпада условието да се предоставя информация, която е свързана с това да имате поне шест месеца назад от деня на кандидатстването трудов договор. Както знаете банките дори имат изискване за по-дълъг период и искат справка за получените доходи.

Кредита без договор е една възможност да бъдете независими и да се справите сами с възникналите финансови трудности. Затова при нужда от пари не отлагайте, а се доверете на фирма от небанковото кредитиране за заеми, която предлага такива опции.

Благодарим ви за интересът към нашите статии за небанково кредитиране.