За метода Монтесори: какво представлява и как работи

Образование и Бизнес Полезни Публикации

Погледът върху начините за възпитание и обучение на децата се изостря все повече с годините, споделят от MontiWay.BG. В много държавни градини и училища се набляга на индивидуалния подход, който в частните заведения е задължителна предпоставка за постигането на високи академични и педагогически резултати.

Методът на Мария Монтесори е сред „работещите“ практики, когато става дума за усвояването на полезни навици от малчуганите, за развиването на техните заложби и умения, както и за придобиването на знания, свързани със задължителната обучителна програма на МОН.

Какво е полезно да знаем за метода Монтесори, разказват от MontiWay.BG?

Едва ли има родител, който да не е чувал за метода Монтесори, напомнят от MontiWay.BG. Той е популярен с това, че се различава значително от традиционното обучение в детските градини и училищата, като фокусната точна при него е персоналният подход. Ето и някои интересни факти за тази практика:

  • освен в специализираните детски заведения, методът Монтесори може да се приложи успешно и у дома – той обхваща различни аспекти; от приучаване на детето на самостоятелно хранене до справяне с тръшкането (тантрумите), като е доказано, че с него се постигат много добри резултати и при отглеждането на бебета;
  • принципът, който тази практика следва неотлъчно, е „Да следваш детето“ – основната цел не е да се покрие целия учебен материал, а да се открият индивидуалните заложби и интереси на всеки един възпитаник. Учителите се съобразяват изключително с темповете на всяко едно дете, а притискането му с цел да се впише в зададената рамка отпада напълно, споделят от MontiWay.BG;
  • придържането към държавните образователни стандарти често пъти се оказва утопия за малките деца – с всяка следваща година „летвата“ става все по-висока за учениците, които не могат да насмогнат с училищния материал, а това респективно води до загуба на мотивация и до ниски академични резултати;
  • именно тук методът Монтесори намира идеално приложение – той почива на принципа „естествена ангажираност“, която се характеризира със събуждането на детския интерес посредством специално организирана среда, подходяща за възрастта на децата;
  • друго характерно за метода е работата в малки групи, като много често в тях попадат деца от различни възрасти (диапазон от 3 години) – това им помага да обменят интереси и да намерят взаимна подкрепа по време на възложените им задачи, напомнят от MontiWay.BG;
  • край на оценките и наказанията – негативните резултати могат да доведат до загуба на мотивация, дори и при показано старание от страна на ученика. С метода Монтесори подобни категоризация и поставяне на етикети отпада, а на тяхно място идва личното удовлетворение и „самооценяването“, като последното се изразява под формата на задоволство от видимо изпълнените задачи.

От MontiWay.BG напомнят, че ролята на учителя при метода Монтесори е също от витално значение. Именно той има мисията да „дирижира“ какво се случва и как се случва, като основната му цел е да наблюдава, насочва и мотивира (по вербален начин и чрез личния си пример).

Как да го приложим у дома?

Ако се питате дали можете да приложите метода Монтесори и у дома, от MontiWay.BG напомнят, че това е напълно възможно, стига да се запознаете с основните похвати и модели на обучение/възпитание. Ето и някои примери:

  • водещото в случая е да се подготви подходяща среда, така че ранното детско развитие да бъде подкрепено, а наред с това да се следва и установената методология на работа;
  • през първите 7 години от живота си малките деца проявяват изключителна чувствителност към заобикалящата ги среда, но в частност към реда – когато нещата около тях следват някаква последователност и предсказуемост, това ги кара да се чувстват спокойни и мотивирани да се учат и да играят, споделят от MontiWay.BG;
  • за целта е добра идея играчките на детето да са на лесно за достъпване място, като е препоръчително да се съставят малко на брой комплекти с еднакви елементи – ако всичко е на показ, детето може да се почувстват объркано и да загуби интерес. Групирането е идеален начин да постигнете добра систематизираност (смислово разделяне на играчките) и да поощрите детето да посегне към тях, за да се потопи в игра с образователен контекст;
  • акцентира се върху едно умение – избира се кое трябва да се развива и акцентът пада само върху него. Разсейващите дейности се елиминират, за да не изместват фокусът от основното занимание. Тази тактика цели подобряване на концентрацията и логическото мислене.

Има много начини да се водим по метода Монтесори, когато искаме да започнем с обучението на малкото дете още от вкъщи. От MontiWay.BG споделят още, че екранното време е добре да бъде сведено до минимум, дори и да отпадне напълно, особено ако детето все още не е проговорило или няма навършени 2 годинки.

Друг важен съвет от MontiWay.BG е да не допускаме домът ни да бъде „заринат“ от детски играчки – по-голямата част от тях често се оказват ненужни, като е добре да ги „въртим“, за да поддържаме интереса на детето към тях жив.

По какъв начин помага за възпитанието и обучението на детето?

Често се чудим защо стандартните образователни и възпитателни методи не работят. Та нали е миналото нашите предци са били „закърмени“ с тях – защо в наши дни те се оказват дори пречка за това детето ни да придобие емоционална интелигентност и увереност, а наред с това и да се справя добре с академичния материал?

Според MontiWay.BG отговорът се крие в стриктното следване на рамката. Персоналният подход не е на почит, а децата са принудени да бъдат като всички останали, да могат всичко и да показват еднакъв интерес към всеки един предмет в училище.

Методът Монтесори е различен в това отношение, а това го прави и толкова популярен, разказват от MontiWay.BG. Той помага за приучването на детето към самостоятелност, за разгръщането на неговите таланти и за това то да има добри емоционално и психично здраве.