водомери

Подмяната на водомерите – защо не бива да пренебрегваме съветите на специалистите

Полезни Публикации

Мнозина подценяват навременната подмяна на старите водомери с нови и едва, когато видят фрапиращо високата сметка за вода осъзнават, че наистина са допуснали грешка. Водомерите като измервателни уреди, които отчита разходваното от домакинствата количество вода си имат някакъв предел на коректност при отчитане и живот. Именно поради това предписанията на компаниите доставчици на вода по райони е на определен интервал от време да се провежда смяна на старите водомери с нови. Няколко са причините за това – дефектно и некоректно отчитане, повреда на водомера, морална остарялост, която затруднява инкасатора да отчете реалното количество вода, която домакинството е използвало.

Акценти и правила за смяна на старите водомери

Няма как самоинициативно да вземете такова решение. За да се стигне до подмяна на стар водомер е важно да имате предвид следните неща, които са основни причини за провеждане на такъв вид ремонтни мероприятия:

 • Да е изтекъл 10 или 15 годишния период на използване, при който ВиК дружествата издават предписание за това да се сменят старите водомери с по-нови и съобразени с технологичните показатели към настоящия момент;
 • Има техническа неизправност, поради която стария водомер не отчита коректно. Възможно е поради натрупан варовик и други налепи водомера да отчита прекалено голямо количество вода или пък да показва нулеви стойности.

И в двата случая е важно да се уведоми доставчика за възникналата ситуация като в следствие на това се издава предписание за подмяна на измервателния уред.

Спазването на конкретните стъпки, които също са ясно описани в договора с доставчика от своя страна ще гарантират законосъобразност на услугата. А ето и какво още е важно да знаете за смяната на старите водомери с нови:

 • Само лицензирани ВиК фирми могат да извършват демонтаж на стари и монтаж на нови водомери;
 • При подмяна на старите водомери с нови задължително се изисква узаконяване и пломбиране;
 • Новия водомер следва да отговаря на стандарти, които са утвърдени от дружеството доставчик.

Само с тези три основни фокусни точки ще можете да си гарантирате ефективност и коректност при провеждане на ремонтни мероприятия за смяна на измервателния уред.

Основни стъпки, съпровождащи смяната на водомерите

нов водомер

От изключителна значимост е да бъдат спазени коректно етапите за смяната на водомерите. На онези от вас, на които им предстои да се предприемат такива отговорности е важно да се спазят следните правила. Стана ясно, че за да е напълно законосъобразно  и коректно задължително подмяната трябва да се извърши от лицензиран екип. Избора на професионална фирма е индивидуално решение. обикновено Вик дружествата разполагат с няколко фирми, на които са издали такива лицензи и в зависимост от това какви са предпочитанията на потребителите те избират да се доверят на конкретен екип. Освен това има стъпки, които задължително са част от процедурата и е добре предварително да сте запознати с тях:

 • Избор на уред – нов водомер;
 • Насрочване на ден и час за подмяна на водомера;
 • Демонтаж на стария водомер;
 • Почистване на системата;
 • Съставяне на протокол за причина за подмяната, в  който се описват показания, номер на водомера и пломба;
 • Монтаж на новия водомер;
 • Тестване;
 • Пломбиране и узаконяване.

Самата процедура не  е дълга и при нормални обстоятелства в рамките на половин час екипа ще се справи светкавично и качествено с подмяната на стария водомер с нов. Предимствата, които получават клиентите, използващи професионални услуги са свързани с това, че не се ангажират с излишни административни неудобства, тъй като цялата процедура и ангажираност е в ръцете на лицензираната фирма, която е наета за извършване на смяната на измервателния уред.

Независимо дали водомера е твърде стар или проявява неточности при отчитане на то е важно да се вземат под внимание навременните действия по отстраняване на техническата неизправност и извършване на подмяна от лицензиран екип.