застраховка

Каква е ролята на МПС застраховките?

Автомобили и Ремонт

Застраховките са продукт на застрахователния сектор, при които се гарантира спокойствие на водачите по време на шофиране. Застраховките са необходимост, тъй като при настъпване на пътен инцидент или катастрофа щетите се покриват на 100 % от застрахователя, при който е сключена съответната полица. Изключително важно е да разполагате със задължителната мпс застраховка Гражданска отговорност. Тя се отнася за всякакви двуколесни четириколесни превозни средства, леки и тежкотоварни автомобили, каравани, ремаркета и полуремаркета. Широкия обхват на застраховката въобще не е случаен. Оказва се, че наистина приоритетите, които има всеки един водач е да пази себе си  и останалите участници в движението, но не винаги вниманието е достатъчно, защото в крайна сметка се стига до инцидент със сериозни материални щети, травми и дори причиняване на смърт.

мпс застраховки

Подценяването на пътната обстановка, неопитността и редица други причини може да има за настъпването на катастрофа. С наличието на мпс застраховка Гражданска отговорност обаче водачите си гарантират, че причинените от тях щети ще бъдат поети от застрахователя. Тъй като естеството на застраховката Гражданска отговорност е в полза на трети лица то няма ка да очаквате тя да покрие щети и върху вашето мпс. ГО поема ангажимент към увредените лица в инцидента, но не и към самите вас, така че ако искате да си гарантирате спокойствие освен задължителната застраховка е препоръчително да направите и такава от типа Каско, Защитена стойност на автомобила или Злополука. Всяка от тези допълнителни застраховки ще поеме разходи за отстраняване на щети или предоставяне на лекарка помощ и покриване на разходите по лечението на лицата във вашия автомобил.

За повечето клиенти е сложен въпроса с избор на застраховка за тяхното МПС. На първо място е определящо да знаете, че за да може да се движи по републиканската пътна мрежа в страната както и в чужбина имате нужда от валидна застраховка Гражданска отговорност. При неопитност на водачите или пък покупка на нов автомобил е определящо да се има предвид това, че действително адекватната превенция е допълнителната застраховка на превозното средство, което да гаранция, че при инцидент по време на движение, увреждане на имуществото ви на паркинг, както и кражба то всички щети ще бъдат покрити от застрахователя, при който е сключена полицата.

Определящ и много важен момент при избора на застрахователна компания е да направите проучване. Пазара е залят с фирми и брокери, чиято основа цел е да ви вземат парите, но все пак имайте предвид, че една застраховка е превенция, а не просто лист хартия, който да бъде представен на органите на реда при проверка.