водомер

Тарифи и цени за услугата „смяна на водомер“

Полезни Публикации

Скритите течове са една от основателните причини за драстично повишаване на сметките за вода. Потребителите обаче не знаят, че има  и друга вероятна причина и та се нарича повреден водомер. Не сте е замисляли за това, нали? Тъй като водомера се намира в началото на водопроводната инсталация в дома ви и също така остава дискретно прибран в ревизионна кутия е ясно, че по никакъв начин не се сещате за възможността именно уреда за измерване на потреблението да е в основата на високите ви сметки. Няма как сами да установите това и в случая е важно да се доверите на водопроводчик, който да се заеме с установяване на аварията и съответната манипулация за смяна.

Специфика на услугата смяна на водомер

Тъй като това е ремонт, който се налага твърде рядко е повече от нормално да не сте запознати с детайлите по отношение на процедурата. Днес ще ви разкрием схемата за смяна на водомери в София както и на какви цени се провеждат тези ремонтни мероприятия. Има главни  и второстепенни стъпки, които се изпълняват и в зависимост от възникналия проблем може да се извършат:

 • Метрологично измерване на водомера за установяване на дефект;
 • Смяна на дефектирл водомер;
 • Смяна на твърде дълго експлоатиран водомер.

Към стъпките от първостепенно значение се причисляват избора на лицензиран водопроводчик. Имайте предвид, че всеки демонтаж на водомер, отстраняването на пломба и поставянето на нов без да е взел участие лицензиран представител на ВиК дружеството в София се счита за незаконен. Именно в това е ролята на наемането на доказан професионален екип, който има право да:

 • Извършва демонтаж;
 • Да предаде водомера на метрологична лаборатория за измерване на неговата ефективност и коректна работа;
 • Да поставя нов водомер;
 • Да тества системата;
 • Да узакони нов водомер.

Всички тези стъпки са важни и както вече подчертахме от първостепенна роля за вашето спокойно използване на вода за битови нужди.

водомери

Към второстепенните стъпки се отнасят цените, които се тарифират за услугата както и избора на водомер. При услугата смяна на водомери цени София се прилагат базови стандартни стойности. Не бива да се тревожите, че ще бъдете подведени с цената, защото почти всички ВиК фирми в София работят на базови цени, които са напълно достъпни за клиентите. Между 40 и 50 лева варира стойността на услугата по смяна на водомера, а в зависимост от модела на устройството може да платите между 30 и 100 лева.

Само цената ли е определяща за избора на услуга

Не малко софиянци ще потвърдят, че по-ниската цена  е решаваща за техния избор. но при положение, че за смяната на водомер цената е единна за над 90 % от лицензираните фирми то остава въпроса не дали цената ни устройва, а бързата и коректна услуга. Когато търсите специалисти, които да поемат ангажимента по подмяна на измервателния уред не пропускайте да се информирате за условията и срока за изпълнението ѝ.

Препоръчително е да сключи договор с ясни общи и индивидуални условия като:

 • Ден и час на извършване на услугата;
 • Избор на нов водомер, който е съобразен като показателен с изискванията на Вик дружеството доставчик;
 • Цена за ремонтната услуга;
 • Цена за устройството;
 • Срок за изпълнение и неустойки при забава;
 • Гаранции за водомера и свършената работа.

Лицензираните фирми спазват строго правилата за провеждане на услугата смяна на водомери за София. Цените са приемливи и тяхната крайна стойност се определя главно от вида на водомера както и дали има нужда по системата да бъдат сменени връзки, колена, фитинги и други свързващи елементи. Важно обаче си остава не ниската оферта, а качествено извършената услуга, която да гарантира на домакинство коректни сметки за потребната битова вода.